Mittetulundusühing Saaremaa Võrkpall kuulutab välja avaliku konkursi 2018/2019 hooaja stipendiumide taotlemiseks ja määramiseks spordikoolituse alaseks ja sportlikuks tegevuseks võrkpalli arendamisel.

Stipendiumi määramise tingimused on:

  • sportlased – spordialased võimed ja oskused.
  • treenerid – spordialased teadmised ja oskused võrkpallurite juhendamisel.
  • ühiskondlikud aktivistid – soov ja valmidus võrkpallialaseks tegevuseks ning enesetäiendamise eesmärkidel osalemine projektides, mis ühtivad MTÜ Saaremaa Võrkpall-i arengukava ja tegevuskavadega.

Stipendiume määrab MTÜ Saaremaa Võrkpall juhatus laekunud avalduste alusel.

Lisainfot: info@saarevorkpall.ee